BAE Systems Bofors AB

BAE Systems är en världsledande internationell högteknologisk koncern som utvecklar framtidens försvarssystem. Koncernen har fler än 84500 anställda och representeras i Sverige av affärsenheterna Weapon Systems och Vehicles med verksamhet i Karlskoga, Örnsköldsvik, Stockholm och Linköping.

Examensarbete

BAE Systems Bofors AB

Varje år gör flera studenter sina examensarbeten hos BAE Systems Bofors i Karlskoga. Vi som arbetsgivare ser examensarbete som en möjlighet för oss att lära känna potentiella framtida medarbetare, men också som en chans för dig som student att testa dina kunskaper, lära känna vår organisation och ta steget närmare en anställning. Tillsättning och tidsomfattning sker i samråd med dig som student.

Våra examensarbeten omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.

Du är varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan. I din ansökan vill vi att du bifogar ett CV/ Meritförteckning och Personligt brev där du beskriver din bakgrund och dina erfarenheter, samt beskriver inom vilket ämnesområde du vill göra ditt exjobb. Vi ser gärna att du även bifogar betygsutdrag.

Exempel på examensarbeten vi erbjuder:


Examensarbete – Utveckla metod för karakterisering av eldrörsslitage.

Beskrivning:

Eldrör är en komponent som är utsatt för höga påfrestningar: Vid skott är röret belastat med höga temperaturer och tryckpulser.

Syftet med examensarbetet är att utveckla en utrustning och en metod för övervakning och karakterisering av tillståndet hos eldrör under deras livslängd.

”Apparaten” ska helst kunna användas för varierade kalibrar och medge en hög grad av automation i ”uppmätning” av eldröret.

Den höga graden av automation är tänkt att medge en kontinuerlig övervakning av eldrörens status.

Resultaten skall även  kunna analyseras i exempelvis Matlab och rapporteras.

Önskade kvalifikationer:

Lämplig bakgrund är civilingenjör eller högskoleingenjör. Kunskaper inom hållfasthet, mätteknik och programmering samt datorvana är önskvärd.Examensarbete – Konstruktion av ritningsfixtur.

Beskrivning:

Syftet med examensarbetet är att ta fram en metod med eventuell tillhörande materiel för att kunna rikta upp och mäta kast hos styrpinnar. En del i arbetet består i att, med lämpliga metoder för konceptgenerering och urvalsprocess, ta fram underlag för tillverkning av en prototyp med vilken jämförande prover kan göras.

Målet är att genom en tekniskrapport redovisa en fungerande metod för riktning av styrpinnar där även kontrollmetod och jämförande tester ingår.

Uppgifter som kommer att ingå i arbetet är bl.a. följande:

 • Konceptgenerering
 • Urvalsprocess
 • Konstruktion och framtagning av tillverkningsunderlag
 • Beskrivning av metod för riktning och kontroll
 • Jämförande tester mellan riktade och nya styrpinnar
 • Redovisning genom teknisk rapport

Önskade kvalifikationer:

Lämplig bakgrund är högskoleingenjör inom maskinteknik.Examensarbete – Dynamisk hållfasthet, experiment och analys (2 exjobb).

Beskrivning:

Syftet med examensarbete ett är att mäta frekvensresponsen hos en komponent för en sjömålspjäs. Syftet med examensarbete två är att analysera frekvensresponsen hos en komponent för en sjömålspjäs och jämföra med experiment från examensarbete ett. Komponenten kommer fästas på en vibrationssimulator och mätningar kommer göras vid olika frekvenser med accelerometrar för att se resonansfrekvenser. Resultaten ska analyseras i Matlab och rapporteras. Dessutom ska en modell av komponenten analyseras i ANSYS med avseende på frekvensrespons och resultaten jämföras med experimenten och rapporteras. Examensarbetena kan eventuellt leda till fast anställning.

Önskade kvalifikationer:

Lämplig bakgrund är civilingenjör eller motsvarande. Kunskaper inom hållfasthet, dynamik, FEM-beräkningar, mätteknik samt styr och reglerteknik är önskvärt.Examensarbete -
Plasmaaktuatorer för aktiv flödeskontroll vid hög friströmshastighet.

Beskrivning:

Examensarbetet syftar på att genomföra CFD simuleringar av en projektil där plasmaaktuatorer används för att aktivt reducera de turbulenta områdena, huvudsakligen den turbulenta vaken, på en projektil i höga friströmshastigheter och därmed reducera drag.

Arbetet delas förslagsvis upp i

 • Litteraturstudier
 • Modellering av projektil med plasmaaktuatorer
 • CFD simulering – 2D/2D axisymmetriskt fall
 • Jämförelse med projektil utan plasmaaktuatorer och med basflöde
 • Om tid finns/möjlighet finns genomföra ett CFD fall i 3D

Önskade kvalifikationer:

Lämplig bakgrund är högskole- eller civilingenjör inom teknisk fysik, maskinteknik eller motsvarande med inriktning flödesmekanik. Kunskaper inom plasma/elektromagnetisk fältteori, programmet Ansys eller annat CFD Program.Examensarbete – Visualisering av stridssimuleringar i spelutvecklingsmiljö.

Beskrivning:

Syftet med examensarbetet är att utveckla en integrerad simuleringsmiljö där olika farkoster (flygande och markgående) kan simuleras och visualiseras. En del av arbetet består i att utvärdera olika spelutvecklingsmiljöer och fysikmotorer och ta fram en lämplig utvecklingsmiljö. Målet är att kunna simulera och visualisera olika stridssituationer på ett realistiskt sätt.

Uppgifter som kommer att ingå i arbetet är bl.a. följande:

 • Integrera spelutvecklingsmiljön med BAEs egen simulator jSumaa genom ett smidigt GUI för att enkelt ändra miljö, fartyg, siktesvy (följa missil, båt) etc.
 • Visualisera och integrera olika typer av farkoster (flygplan, missiler, fordon)
 • Visualisera farkoster utifrån händelseförlopp och rörelser som beräknats offline.
 • Simulera vapensystem i olika stridssituationer i utbildningssyfte.
 • Enkel gränsyta vilket gör att programmet kan användas till andra applikationer (utanför jSUMAA)

Önskade kvalifikationer:

Lämplig bakgrund är högskole- eller civilingenjör i datavetenskap.Examensarbete – Förbättrad konstruktion av Ammunitionsrackar.

Beskrivning:

Ammunitionsrackar är ett sätt att ha nära tillgång till ammunition för laddning av pjäs (57 Mk3). Idag är denna konstruktion bristfällig avseende smidighet, robusthet och användarvänlighet. Konstruktionen som koncept fungerar och kan byggas vidare på.

Målet är att ta fram en förbättrad konstruktion med tillhörande konstruktionsunderlag för ammunitionshantering, eventuella handverktyg för att höja säkerhetsnivån gällande arbetsmiljö samt dokumentation och användarmanual.

Önskade kvalifikationer:

Högskoleutbildning inriktning mekanikingenjör.Examensarbete - Utveckling av hydraulväxlar.

Beskrivning:

Hydraulväxlar till 57 MK3. Vår konstruktion gällande hydraulväxel börjar bli till åren kommen. Vi skulle därmed behöva börja se över och konstruera en mer modern och montagemässigt mer användarvänlig lösning. Till detta tillkommer även att ta hänsyn till de angränsande delsystemen så som styrventiler, magneter etc.

Önskade kvalifikationer:

Högskoleutbildning inriktning civilingenjör mekanik/hydraulik eller mekanikingenjör med inriktning hydraulik.Examensarbete - Utvärderingsverktyg för färdskrivare/pjäsloggar.

Beskrivning:

Då vi idag gör provskjutningar av våra system skriver vi kontinuerligt loggar för hur pjäsen beter sig samt klockar tider för alla olika sekvenser i systemet.

Dessa loggar måste sedan filtreras och renodlas för att vara läs- och tolkningsbara. Detta tar tid i anspråk vilket gör att vi tyvärr ofta inte kan dra behövliga slutsatser och göra korrigeringar direkt på provplatsen.

Önskemålet vore att ha en programvara som kontinuerligt hanterar all filtrering och direkt kan presentera resultatet på ett för oss användbart format. Arbetet är således att ta fram en kravspecifikation, design och implementation av en programvara samt användarmanual.

Önskade kvalifikationer:

Högskoleutbildning inriktning dataingenjör.Examensarbete – Prediktering av utgångshastighet.

Beskrivning:

För att kunna göra korrekta beräkningar på en projektils bana måste allt indata vara korrekt. En viktig parameter som är svår att prediktera är utgångshastigheten för en projektil.

Utgångshastigheten på en projektil beror på många parametrar t ex temperatur, eldrör, eldrörs-förslitning, aktuellt krutparti mm.

I dagsläget används en internationell algoritm men för att förbättra predikteringen av utgångshastigheten vill vi introducera maskininlärning. Inom BAE Systems Bofors finns expertkunskap för att få hjälp med vilka parametrar som påverkar utgångshastigheten.

Uppdraget består i att:

 1. Välja ut vilka parametrar som är av viktiga för att prediktera utgångshastigheten
 2. Välja lämplig algoritm för ändamålet
 3. Implementation och utvärdering   

Önskade kvalifikationer:

Lämplig bakgrund är Civilingenjör med inriktning datateknik, teknisk fysik eller maskinteknik.Examensarbete – Nya möjligheter vid utvärdering av stor datamängd. 

Beskrivning:

BAE Systems produkter blir mer och mer automatiserade, datorprogram styr komplicerade mekaniska förlopp som tidigare var manuella.

För att våra system ska vara säkra även när de styrs av datorprogram krävs många sensorer som gör det möjligt för mjukvaran att ta rätt beslut och styra mekaniken rätt. Det kan ibland bli nödvändigt att stoppa systemet när något inte stämmer och det finns risk för skada.

För att i efterhand kunna felsöka och utvärdera våra system sparas ofta log-data under drift. Då det ofta genereras stora mängder data innebär utvärderingen en utmaning. Då Maskininlärning tagit ett stort steg framåt skulle BAE Systems vilja utvärdera de nya möjligheter denna teknik erbjuder vid utvärdering av stora datamängder.

Uppdraget består i att:

 • Utvärdering av aktuellt tillgänglig teknologi för tolkning av log-data. Finns det redan mjukvara som kan användas eller blir det nödvändigt att ta fram egna lösningar.
 • Presentation av möjliga tillämpningar och val av en tillämpning för implementation.
 • Implementation och utvärdering. 

Önskade kvalifikationer:

Högskoleutbildning inriktning dataingenjör.


Startdatum

Enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Louise Andersson, 0586 – 733 452, louise.andersson@baesystems.se

Ansökan

Senast 2019-11-17 via länken nedan.

Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsform 临时职位(3-6个月)
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Heltid
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlskoga
Län Örebro län
Land Sverige
Referensnummer 2019/98
Kontakt
 • Louise Andersson, HR, 0586 - 733 452
Publicerat 2019-10-24
Sista ansökningsdag 2019-11-17

返回职位空缺页面