BAE Systems Hägglunds AB

Gör ditt examensarbete hos oss!

Hos oss på BAE Systems Hägglunds är ditt exjobb inte bara ett led i din utbildning utan också en bra möjlighet för oss att få lära känna dig som vår potentiella framtida medarbetare.

Våra värderingar är Pålitlig, Innovativ och Djärv och dessa egenskaper söker vi även hos dig. Ditt engagemang och din nyfikenhet driver vår verksamhet framåt.

Aktuella exjobbsförslag hittar du här nedan, har du en egen idé kontakta Evelina Latvala, evelina.latvala@baesystems.se, 0660-805 76.

Välkommen med din ansökan!

BAE Systems Hägglunds
Vi är baserade i Örnsköldsvik, i hjärtat av Höga Kusten, och jobbar med framtidens teknik för att leverera produkter och tjänster med militär kapacitet som skyddar människor och bidrar till nationell säkerhet och försvarsförmåga. Hälften av våra 800 medarbetare är verksamma inom forskning och utveckling. AI, Cyber Security, elhybrid-drift, AR och innovativ 3D-printing är några av teknikerna som implementeras i våra världsberömda produkter – stridsfordonet CV90 och bandvagnen BvS10 – som används i räddnings- och fredsbevarande uppdrag världen över.

Aktuella exjobbsförslag

Studie i framtagning av felsökningskoncept
Hägglunds produkter av idag innehåller mer och mer elektronik och mjukvara vilket medför behov av omfattande kunskaper i felsökning. Rena mekaniska produkter har felsökningskedja som för det mesta är logisk medan dagens produkter som innehåller mera intelligens kräver en annan felsökningsfilosofi och metod för att hitta felorsak. Hjälp oss att ta fram ett koncept som på ett effektivt sätt kan hjälpa till att hitta fel.

Produktionsteknik/planering på avdelning Prototyp & Skrov
BAE Systems Hägglunds enhet Prototyp & Skrov tillverkar fordonskroppar till militära fordon. I verksamhetens flöde så hanteras många och stora plåtartiklar som i processen svetsas ihop till delsammanställningar och därefter svetsas ihop till kompletta fordonskroppar. Dessa bearbetas och kontrolleras innan de skickas vidare för ytbehandling. Verksamheten innefattar även en Utvecklingsverkstad med förmåga att ta fram nyutvecklade fordon och marknadsvagnar. Uppdraget går ut på att analysera flöden i produktion, skapa en digital tvilling. Syftet med digital tvilling är att kunna se flaskhalsar i produktion utifrån parametrar som produkt och volym. Målsättningen är att hitta en metodik för att kunna få ett bättre flöde och med ett effektivare arbetssätt kunna förutse störningar. Förbättringarna ska kunna implementeras utan större investeringskostnader.

Simulering av hårdvara och mjukvara tillsammans i modellbaserad miljö
Idag ritas el- och elektronikscheman på konventionellt sätt i CAD-verktygen E3 och Cadstar, utvecklade av Zuken. Dessa verktyg har möjlighet för en stor mängd indata som hjälp för att generera produktionsunderlag. Slutprodukten för el-scheman är dock vanliga PDF-ritningar (utöver projektfilerna som är i E3-format) som ej används till att simulera och testa funktioner som mjukvara utvecklar. Den primära uppgiften blir att utreda hur långt man kan ta simulering av hårdvara och mjukvara tillsammans i modellbaserad miljö. Detta behöver inte vara begränsat till de mjukvaror som används idag, även om det med fördel är utgångspunkten.

Digitalisera montageunderlag
Nu under hösten kommer det startas upp ett verksamhetsutvecklingsprojekt kring att digitalisera våra montageunderlag. Hör av dig för mer information.

Digitalisering av orderkort i verksamheten
Vid avrapportering av färdig order önskar vi se över möjligheterna till en effektivisering i form av QR-kod/Streckkod mot någon form av scanner eller app. Detta för att eliminera den mänskliga faktorn samt att det ska gå fortare/smidigare. Utredning behövs av stödet för detta i vårt affärssystem som generera underlag/arbetskort för tillverkning/montering samt att nuvarande process behöver dokumenteras och jämföras mot fördelarna/nackdelarna med nytt arbetssätt. Denna värdering behöver kunna ligga till grund för ett investeringsbeslut gällande förändringar i arbetssätt.

Omvärldsuppfattning stridsfordon
Teknologiutvecklingen i omvärlden driver nya hot och möjligheter. Så även i fallet för våra produkters förmåga avseende eldkraft och omvärldsuppfattning. Drönare och andra UAV:er kan användas som sensorer för omvärldsuppfattning men drönare kan även vara ett hot mot besättning och/eller vagn. Utmaningen består i att upptäcka små föremål med hjälp av nya och/eller befintliga sensorer. Att väva in dessa sensorer i skyttens människa-maskin-interface för att förenkla detektion, identifiering och bekämpning. I arbetet ingår att ta fram en enklare prototyp som kravställs, designas, utvecklas och testas enligt företagets Systems Engineering-processer anpassade för uppdragets omfattning.

Människa/Maskin – Stridsfordon
Interaktionen mellan människa & maskin är en viktig aspekt i hantering av stridsfordon, inte minst i stressade situationer. Mängden information som görs tillgänglig för användaren ökar i takt med integration av mer och mer komplex funktionalitet, vilket kan leda till att informationsbelastningen på besättningen blir så hög att de tillförda systemen sänker den totala verkningsgraden. Utmaningen består i att studera vilken information chef/skytt/förare behöver ha tillgänglig samt när, var och hur den bäst presenteras för att minimera informationsbelastning. Utreda hur man kan presentera den information som finns tillgänglig idag på bästa sätt. Undersöka hur exempelvis artificiell intelligens skulle kunna appliceras för att förenkla användandet av systemen/fordonen. Andra relevanta områden att studera är hur användaren skulle kunna få stöd i sitt beslutsfattande av helt eller delvis autonoma funktioner/system. I arbetet ingår att ta fram en prototyp som kan användas till att utvärdera informationsbelastning som kravställs, designas, utvecklas och testas enligt företagets Systems Engineering-processer anpassade för uppdragets omfattning.

Högenergianvändning Stridsfordon
Dagens stridsfält präglas till stor del av användning av konventionell teknik. Eldkraftsförmågan kopplas starkt mot "krutbaserade" lösningar och överlevnadsförmågan består till stor del av mekaniska skydd i form av mer eller mindre tjocka plåtar. Med införande av dieselelektrisk hybridteknik kan tillgången på energi i fordonen ökas avsevärt, denna energi bör kunna användas inom många olika områden, exempelvis eldkraft och överlevnad. Utmaningen består i att studera hur tillgången till högre nivåer av energi skulle kunna påverka striden av idag. Analysera och formulera tekniska idéer, omsätt till fysikaliska resonemang och modeller som visar om och hur denna energi skulle, alternativt inte skulle kunna vara tillämpbar. I arbetet ingår att ta fram en modell med vilken man kan utvärdera olika lösningsförslag och som kravställs, designas, utvecklas och testas enligt företagets Systems Engineering-processer anpassade för uppdragets omfattning.

Interiördesign Stridsfordon
Interaktionen mellan människa & maskin är en viktig aspekt i designen av stridsfordon. Utformningen av de olika användarstationerna för förare/chef/skytt samt stridsrumsbesättning är viktig för förmågan att kunna utföra sitt uppdrag på ett optimalt sätt. Utmaningen består i att studera utformning av operatörsplatser i militära samt civila tillämpningar inom olika teknikområden, bilar, bussar, traktorer, fartyg, flyg, rymdraketer, etc. Studera dagens tillämpningar och ta fram förslag på hur framtida lösningar skulle kunna se ut. Analysera, designa samt presentera alternativa lösningar för våra fordon som tar in människan i centrum och skapar förutsättningar för en optimal upplevelse. I arbetet ingår att ta fram en prototyp/modell som kan användas till att utvärdera olika lösningsförslag och som kravställs, designas, utvecklas och testas enligt företagets Systems Engineerings-processer anpassade för uppdragets omfattning.

Predikterbarhet i resurstillgångar
I pågående projekt jobbar projektledare och ansvarig chef i projektplaneringsverktyget Primavera P6. Härifrån monitorernas att timmar och kostnader hålls i pågående projekt och uppföljningar sker i varje periodslut. Även skattningar av anbud utförs i P6 och i den fasen tar man även fram en resurskurva för att kunna utläsa en förväntad upprampning i samband med kontrakt. Det saknas en metod för att få fram ett underlag/vy ur P6 för att kunna få predikterbarhet i projekten (och ev. anbuden) d.v.s. när i tid kommer vi att sakna resurser, ha överskott av resurser, få under-/överskott i budget etc. för att kunna mitigera risker. Primavera P6 är ett komplext system som används i olika projektorganisationer. Den del BAE Systems Hägglunds använder är en liten kant av ett komplext system. Uppgiften består av att ta fram ett förslag/analys för en metod i P6 att förutse kommande resursbehov och samtidigt få en ögonblicksbild över resursläget i pågående projekt. Kunna utläsa upparbetning mot baseline (likt EVM). Kunna göra analysen per individ (Responsible Manager) och även aktivitetsnivå. Ett embryo finns som kan vara en bra inkörsport men övertygelsen om att alternativa vägar.

Grafisk igenkänning för att testa VIS
BAE Systems Hägglunds AB utvecklar Vehicle Information System (VIS) för att visa viktig information i sina fordon. VIS består av ett antal PC-datorer med tillhörande skärmar som får information från fordonets CAN-bussystem via CAN eller Ethernet. System Integration Lab (SIL) är den avdelning som ansvarar för att verifiera mjukvaran och elektroniken i fordonen. SIL utför komponent- och delsystemtester på VIS för att kontrollera att all information som visas är korrekt. Idag görs alla dessa tester manuellt. Önskemålet är att kunna göra dessa tester automatiskt i framtiden för att kunna göra fler tester på kortare tid samt bättre tester. Exjobbet består av att ta fram och utvärdera olika alternativ för att kunna kunna göra grafisk igenkänning av informationen på VIS-skärmen.

Sista ansökningsdag 2020-11-01.

Anställningsform Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/60
Kontakt
  • Evelina Latvala, 0660-80576
Publicerat 2020-09-25

Tillbaka till lediga jobb