BAE Systems Hägglunds AB

Gör ditt examensarbete hos oss!

Hos oss på BAE Systems Hägglunds är ditt exjobb inte bara ett led i din utbildning utan också en bra möjlighet för oss att få lära känna dig som vår potentiella framtida medarbetare.

Våra värderingar är Pålitlig, Innovativ och Djärv och dessa egenskaper söker vi även hos dig. Ditt engagemang och din nyfikenhet driver vår verksamhet framåt.

Aktuella exjobbsförslag hittar du här nedan, har du en egen idé kontakta Jenny Lundström, jenny.lundstrom@baesystems.se

Välkommen med din ansökan!

 

BAE Systems Hägglunds

Vi är baserade i Örnsköldsvik, i hjärtat av Höga Kusten, och jobbar med framtidens teknik för att leverera produkter och tjänster med militär kapacitet som skyddar människor och bidrar till nationell säkerhet och försvarsförmåga. Hälften av våra 1700 medarbetare är verksamma inom forskning och utveckling. AI, Cyber Security, elhybrid-drift, AR och innovativ 3D-printing är några av teknikerna som implementeras i våra världsberömda produkter –stridsfordonet CV90 och bandvagnen BvS10 – som används i räddnings- och fredsbevarande uppdrag världen över.

 

Aktuella exjobbsförslag

Återkoppling till förare vid bandinpackning

Då stridsfordonet är utrustad med gummiband kan banden dra med sig markmaterial i banden. Även om spännhjulen normalt sett är självrensande, kan de packas igen med markmaterial. Bandens tungor kan då klättra utåt med stora bandkrafter som resultat. I dagsläget mäter vi gastrycket inuti bandspänningscylindern för att detektera om vi får för höga bandlaster. Föraren kan dock med enkla medel styra fordonet så att spännhjulen rensas om varningar sker i tid. Önskemålet vore att föraren, genom stödfunktioner, skulle få utökad återkoppling vid begynnande bandinpackning.

Arbetet skall med utgångspunkt från nämnd problemställning ta fram ett bra koncept för återkoppling till föraren vid inpackning i banden för nya stridsfordon.

En annan avgränsning är att det skall vara möjligt att eftermontera i tidigare tillverkade CV90 med gummiband utan allt för mycket extra arbete.

Arbetsuppgifter: Inläsning av tidigare arbete, Analys och utredning, Konstruktion, Prov i vagn, Slutrapport och presentation.

Kontaktperson: Martin Sjöberg, 0660-80505

 

 

MBSE för att stödja underhållskoncept och ILS

Modellbaserad Systems Engineering (MBSE) är tillämpning av modellering för att stödja aktiviteter inom systemkrav, design, analys, verifiering och validering. Genom att använda MBSE vill BAE Systems Hägglunds öka systemförståelse och kommunikation inom hela företaget, och öka förmågan att se systemet från flera perspektiv. Ett tillämpningsområde att utforska är hur MBSE metodik kan stödja Integrerat logistikstöd (ILS) i tidigt konceptskede, genom att modellera underhållskoncept och integrera det gentemot en systemarkitektur.

 

Arbetsuppgifterna innefattar modellering i mjukvaran Enterprise Architect, med modelleringsspråk Systems Modeling Language (SysML) och ramverk Unified Architecture Framework (UAF). Inga förkunskaper krävs inom dessa områden. Informationsinhämtning sker genom intervjuer och inläsning på relevanta systemområden. Eventuell simulering av systemtillgänglighet utifrån olika underhållskoncept kan vara av intresse att genomföra i mån av tid.

 

Kontaktperson: Nils Niklasson, 070-167 80 58

 

 

 

Studie i utveckling av felsökningskoncept

 

Hägglunds produkter av idag innehåller mer och mer elektronik och mjukvara vilket medför behov av omfattande kunskaper i felsökning. Rena mekaniska produkter har felsökningskedja som för det mesta är logisk medan dagens produkter som innehåller mera intelligens kräver en annan felsökningsfilosofi och metod för att hitta felorsak. Hägglunds utvecklar för närvarande koncept för att effektivt hitta fel där vår förhoppning är att detta exjobb kan bidra med alternativa lösningar.

Utveckling av felsökningskoncept genom att: Utifrån tidigare studier och examensarbete av olika koncept göra en större fördjupning där hänsyn tas till kriterier såsom kostnad, tid för implementering, samt jämföra olika koncept med varandra, där nästa steg skulle vara hur användningen av metoden passar och fungerar för en tekniker.

Målet med konceptet kommer förhoppningsvis göra det möjligt att nyttja resurser mer effektivt. I följd av detta kommer i bästa fall även produktionsprocessen bli mer miljövänlig då produktionslinjen blir mer effektiviserad.

Kontaktperson: Mauritz Gustafsson, 0660-80179

 

 

Utveckling/Utredningar Tekniska Publikationer

 

Vi har ett antal utredningar/utvecklingspunkter som vår avdelning vill göra. De kan med fördel göras som exjobb.

Arbetsuppgifter:

XML-specifikationer S1000D vs DITA

S1000D används som specifikation för våra publikationer idag, främst då det är krav på S1000D i de flesta av våra projekt. Vi önskar en utredning/jämförelse med andra specifikationer, tex DITA. Fördelar och nackdelar med respektive specifikation.

XML Applicability

Vad är applicability? Applicability är lite förenklat element och attribut som ger möjlighet att identifiera för vilken konfiguration information är giltig. Denna mekanism gör att likartad information kan nyttja gemensamma delar av en fil, och att de unika delarna kan göras tillgängliga för giltiga konfigurationer. Vid publicering kan icke giltig information filtreras bort.

Vi önskar en utredning av hur vi använder och hur vi ska/borde använda Applicability-modeller. Den vanligaste Applicability-modellen vi använder är fordonsvarianter, exempelvis - denna fil gäller för variant A och B, detta steg i filen gäller för variant A och B, denna bild gäller för variant A, nästa bild gäller för variant B. Finns det fördelar med att istället använda Applicability-modell av system eller komponenter?

Exempelvis denna fil gäller för motor generation A och B, just denna bild i filen gäller för generation A medan denna bild gäller för generation B.

Konstruktion – Funktion

Publikationer innehåller olika typ av information, som t.ex.: underhållsmetoder, information som beskriver handhavande/användning, teknisk data, beskrivningar av konstruktion och funktion, m.m. Vi önskar en utredning av hur en informationsanalys ska göras, som visar på vilka beskrivningar av konstruktion och funktion som behövs. Idag finns en väl underbyggd informationsanalys som ger behovet av beskrivningar för allt underhåll. När det gäller beskrivningar av konstruktion och funktion är det oftast ett arv ifrån tidigare projekt som visar på vad som behövs, samt att konstruktörer bidrar med sin kunskap i ämnet. Vilka kriterier borde styra denna analys, samt hur och när borde den genomföras?

 

Bättre informationsanalys mellan Konstruktion jämfört Funktion. Idag skriver vi filer med innehåll om Konstruktion och Funktion, en ”lättare” som används i Operator’s Manual (OM) och en, vid behov, ”djupare” som används i Maintenance Manual (MM). Analysera om vi istället bör skriva en fil om konstruktionen, att använda i MM, och en fil om funktionen, att användas i både OM och MM.

 

Hotspots - Länkar

Utreda hur vi kan länka och använda tex hotspots mellan publikationerna (OM, MM & IPC). Exempelvis att lägga till en Spare i en MM-datamodul med en länk direkt till den Illustrated Parts Catalogue (IPC)-datamodul där aktuell Spare finns.

Kontaktperson: Viktoria Johansson, 0703295608

 

Förbättra/förändra arbetssätt inom mekatronik

Idag tillverkar vi många artiklar av svetsad plåt. Är det möjligt att hitta andra tillverkningssätt som är billigare och bättre? Maskinbearbetning eller 3D print kan vara möjligt.

Utgå från våra befintliga mekatronik artiklar inom noder och el-lådor. Konstruera om dessa så att de passar för andra tillverkningssätt. Fokus på vikt och kost. Vår övriga krav på artikeln ska också vara gällande. Vad vi för förväntar oss av resultatet, kanske är det baserat på simuleringar och FEM-analyser.

Kontaktperson: Peter Hellström, 0660-80999

 

Förändring av integrationen i BAE fordon

Idag integrerar vi många produkter i våra fordon med enkla plåtfästen. Men är det den bästa metoden? Vilka andra tillverkningsmetoder kan vi använda? Vilka andra material?

Utgå från våra befintliga artiklar och undersök vilken konstruktionsmetod och tillverkningsmetod som skulle vara den bästa för BAE. Undersöka vilka material som ska användas och vilka man skulle kunna blanda. Vikt och kostnad ska minska på artiklarna. Verktyg som kommer nyttjas i detta uppdrag är CAD, FEM-analyser, termiska-simuleringar. Du kommer få ha kontakt med olika delar av företaget som produktion eller till och med externa leverantörer

Kontaktperson: Peter Hellström, 0660-80999

Användning av LLMs

Inköpsavdelningen har inlett en stor förändringsresa inom analys och data. Som ett led i detta vill vi undersöka hur inköp kan använda LLMs (Large Language Models) som t ex ChatGPT Enterprise för att stötta våra inköpare - som t ex att sätta ihop förhandlingspaket och/eller analys av data i ostrukturerade, semi-strukturerade eller strukturerade format.

Detta kommer stötta inköpsavdelningen att leverera på långsiktig vision med exekvering här och nu.

Arbetet ställer krav på att studenterna kan planera lämplig arkitektur, samt har god erfarenhet av både back-end och front-end. Även viktigt med ett intresse för att förstå hur produkten kommer användas och skapa värde för inköparen. Erfaren handledare hos inköp kommer finnas tillgänglig som stöd för att kravställa och prioritera.

Förväntat resultat är en applikation/produkt med ett UI (user interface) där inköparen kan ställa relevanta frågor - t ex att summera det viktigaste från ett kontrakt, eller sätta ihop ett förhandlingspaket.

Kontaktperson: Daniel Söderlind, 0660-80819

 

Komponent framtagen med additiv tillverkning

BAE Systems Hägglunds har investerat i ett laboratorium för additiv tillverkning (3d-printing). Metoden som används heter WAAM som står för Wire and Arc Additive Manufacturing. Det är en ljusbågsbaserad metod för att lokalt smälta och deponera metall för att bygga upp tredimensionella strukturer. WAAM möjliggör printning i de flesta metaller men fokus på Hägglunds är stål och aluminium.

 

Hägglunds har tillsammans med Ditwin tagit fram en arbetsmetod och en virtuell tvilling för styrning av 3d-printprocessen med industrirobot. Målet med examensarbetet är att med denna arbetsmetod tillverka en prototyp. Denna prototyp ska utgå ifrån en befintlig design och anpassas för 3d-printning. I detta arbete ingår:

 

  • - Design för 3d-printing
  • - Slicing (generera verktygsbanor för 3d-utskrift)
  • - Robotstyrning
  • - Validering av processval
  • - Processövervakning

Kontaktperson: Axel Magnusson, 0660-80201

 

 

Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 20 november 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsform Säsongsarbete
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/289
Kontakt
  • Jenny Lundström, 0660292415
Publicerat 2023-10-03

Tillbaka till lediga jobb